Jobbseminar og musikal

God faglig utvikling i kombinasjon med å bygge opp jobbteamet, kan enkelt gjennomføres ved å planlegge et jobbseminar med kulturelle innslag. Hva med å ta med deg kollegaene dine med til en annen by? Der kan dere ha faglig fokus på dagtid og et sosialt arrangement på kvelden?

Du finner god informasjon på nett om aktuelle steder og musikaler.

Faglig og sosialt

Ved å legge et jobbseminar borte fra kontoret eller arbeidsplassen bidrar til nytt liv i kollegiet. Kombinerer du seminaret med sosiale aktiviteter, som for eksempel å oppleve en musikal sammen, skapes også en helhetlig opplevelse. Denne opplevelsen kan kollegaene snakke om og mimre om i lange tider. Profesjonelle og personlige relasjoner innad i din bedrift vil komme styrket ut av dette.

Godt for arbeidsmiljøet

Under jobbseminaret får de ansatte mulighet til å dele kunnskap og erfaringer de besitter. Samtidig får de mulighet til å oppdatere egen kompetanse. Å gi de ansatte rom for diskusjoner og nettverksbygging, er noe som kommer bedriften til gode. En arbeidsplass som satser på både det sosiale og det faglige, vil også oppleves som et positivt sted for de ansatte å være. Arbeidsmiljøet blant de ansatte vil styrkes og kollegiet vil føle seg verdsatt på en ny måte.